Word vriend/donateur van symfonieorkest De Harmonie


Door donateur te worden steunt u het orkest. Met uw donatie kan het orkest bijvoorbeeld een vleugel huren, optreden in De Oosterpoort of bijzondere projecten uitvoeren, waarvoor extra financiën nodig zijn.


U wordt als donateur op de hoogte gehouden van de concerten en andere activiteiten van het symfonieorkest.


Hoe wordt u donateur?


U kunt uw bijdrage overmaken op NL81 INGB 0007915023 ten name van: penningmeester Stichting Vrienden van Symfonieorkest De Harmonie te Groningen onder vermelding van donatie en jaartal.